BIELAŃSKI BIEG RODZINNY – 5 i 10 km

I.CEL
I.1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Kobierzyce,
I.2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
I.3.Promocja turystyczna gminy Kobierzyce,

II. ORGANIZATORZY
II.1 Organizator

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa organizatora: www.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 23.09.2017:

 • 5 km i 10 km (start wspólny) o godz. 14.00

2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Fiołkowej (Arkalandia) w Bielanach Wrocławskich
3. Biuro zawodów znajduje się na obszarze Pergoli znajdującej się przy przy ul. Fiołkowej (Arkalandia) w Bielanach Wrocławskich
Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 12.00 do 14.45

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

 1. Biegi Rodzinne

Sztafeta Rodzinna i Bieg Krasnala

2. Duathlon Ślęża

Duathlon Ślęza

VI. TRASA BIEGU

 1. Dystanse 5 km i 10 km (2 pętle po 5000 m) z atestem PZLA
 2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa z odcinkami kostki brukowej (nowej).
 4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odświeżania za linią Start/Meta.
 5. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się na obszarze przy ul. Storczykowej w Bielanach Wrocławskich
 6. W biegu na 5 km i 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 7. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA

1.

 • Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn (dystans 5 i 10 km).
 • Klasyfikacja mieszkańców Bielan Wrocławskich.
 • Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych na obu dystansach. Nie będą one jednak nagradzane.

2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn

 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

 

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegach głównych na 5 km i 10 km „Bielańskiego Biegu Rodzinnego” pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Klasyfikacja na mecie jest prowadzona po czasach netto za wyjątkiem pierwszych 50 osób na danym dystansie głównym gdzie kolejność jest wyznaczana po czasach brutto.
 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 4. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Dla każdego pamiątkowy medal,
2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się do biura zawodów otrzymają w pakiecie startowym.

 • numer startowy
 • woda
 • posiłek regeneracyjny (w dniu biegu)
 • medal (na mecie biegu)

3.Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osób) w poszczególnych klasyfikacjach OPEN oraz mieszkańców Bielan Wrocławskich otrzymają:
– Miejsca 1-3 – puchary
4.Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie z zapleczem sanitarnym,
5.Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 12.00 – 17.00
6. Organizator nie przewiduje nagród finansowych dla zwycięzców. Jeżeli by się pojawiły to opublikujemy o tym informację w osobnym komunikacie na stronie biegu.
7. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
8. W biegach głównych przewidziany jest maksymalny limit 700 (na oba dystanse razem 5 i 10 km) miejsc startowych. Limit miejsc może ulec zmianie

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
X.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 18.09.2017 r. do godz. 24:00 na stronie www.bbr.pro-run.pl (5 km, 10 km)
X.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.07.2017 r. 30 zł
 • do 22.09.2017 r. 40 zł
 • W dniu zawodów 23.09.2017 r. możliwość zapisania się lub wykonania opłaty startowej będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc. Opłata startowa w dniu biegu wynosi 50 zł.

(Zawodnicy stowarzyszenia Pro-Run Wrocław, mieszkańców Bielan Wrocławskich (obowiązuje zameldowanie na Bielanach Wrocławskich na dzień zawodów, dowód będzie okazywany w biurze zawodów) oraz zawodników TeMMPo Wałbrzych obowiązuje najniższa opłata startowa przez cały okres trwania zapisów).

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za minimum pięcioosobowe zgłoszenie do biegu. W takim przypadku do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany poniżej (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl

X.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 20.09.2017 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

X.4. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu. Opłaty można również dokonać online przy zapisach lub już po zapisaniu się na stronie zapisów biegu (dotpay) taka wpłata jest automatycznie księgowana i od razu widzie się potwierdzenie wpłaty na bieg:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: BBR, nazwisko i imię

X.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

X.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
X.7. Zgłoszenia do biegu KRASNALA nie będą przyjmowane on-line, bieg jest otwarty. Bieg zostanie ogłoszony po zakończeniu biegu głównego na 10 km. Na wszystkich uczestników będzie czekał słodki upominek. Zgłoszenia patrz pkt. V.
X.8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 13.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

XI. UCZESTNICTWO
XI.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
XI.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów oraz osoby niepełnoletnie od 16 roku życia jedynie z oświadczeniem podpisanym przez prawnych opiekunów.
XI.3.Do startu w kategorii przedszkolnej, dziecięcej i młodzieżowej, każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach oraz legitymację bądź inny dokument potwierdzający datę urodzenia,
XI.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
XI.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
XI.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
XI.7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 5 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
XIII.1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl, www.bbr.pro-run.pl oraz www.datasort.pl
XIII.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
XIII.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
XIII.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
XIII.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.